Yoshi

Yoshi Go Yasashii Kensha

Yoshi
(Pai)

Babaloo

Koyuki Babaloo Del Yucatan BR

Babaloo
(Mãe)

Dados

 Nascimento: 10/04/2020
 Machos: 2
 Fêmeas: 3
 Observações


Filhotes Akita Inu

Harimoto

Harimoto

Status
Disponível

 Sexo: Macho
 Cor: Vermelho e Branco
 Observações


Sake

Sake

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Status
Reservado

 Sexo: Macho
 Cor: Vermelho e Branco
 Observações


Emiko

Emiko

Vendida

Status
Vendido

 Sexo: Fêmea
 Cor: Vermelho e Branco
 Observações


Naomi

Naomi

Reservado

Status
Reservado

 Sexo: Fêmea
 Cor: Vermelho e Branco
 Observações


Hime Bela

Hime Bela

Reservado

Status
Reservado

 Sexo: Fêmea
 Cor: Vermelho e Branco
 Observações


Pedigree

Pais Avós Bisavós
Yoshi Go Yasashii Kensha
Tibiquary No Tibi Del Yucatan Br
Ryouta Go Shirai
Himaware Del Yucatan Br
Yakuza No Mayumi Del Yucatan Br
Hakufumy-No Fukoo Go
Kobiki Del Yucatan Br
Koyuki Babaloo Del Yucatan BR
Koyuki No Ruffus Del Yucatan BR
Kone Del Yucatàn BR
Kimie Bry Go Yamada
Shum'Yuki Del Yucatan BR
Shumpou Go Oomigafuusou
Nadare Del Yucatàn BR

Entre em contato